Kan man göra så att endast de objekt, i en lista, som förekommer mer än ett
visst antal ggr i listan visas i pivottabellen?
Exempelvis om jag har en förteckning över mina videofilmer. Jag skapar en
lista med Titlarna för alla videokassetterna. Om jag sedan skapar en
pivottabell så kan jag se vilka filmer jag har en eller flera dubbletter av.
MEN här skulle jag vilja ordna så att jag bara ser de videofilmstitlar där
jag har fler än ex.vis. 2 dubbletter.