Jeg kan ikke få funktionen =uge.nr() til at virke i excel 2003.
Jeg skal bruge ugenummeret som det regnes i DK, og funktionen er omtalt i
hjælp, men fremkommer ikke under funktionerne, og virker da heller ikke.
Er der en anden meteode??